tot

Online lezingreeks van Security in Open Societies hub

Lezing Adapt! #5: 'Nationale identiteit in crisistijd' met Lotte Jensen

Adapt! Van crises kun je leren. Lezingenreeks van SOS Hub

Rampen zijn van grote invloed op samenlevingen. Zo ook de coronacrisis. In korte tijd moesten we ons neerleggen bij het ‘nieuwe normaal’. Maar, rampen hebben niet alleen een destructieve werking: ze creëren ook saamhorigheidsgevoel. Filosoof en neerlandicus Lotte Jensen (Radboud University) neemt ons in mee langs voorbeelden uit de geschiedenis die laten zien dat rampen ook een constructieve invloed kunnen hebben op nationale identiteitskwesties. Ook zal zij ingaan op de cruciale rol die zogenoemde ‘culturele verbeeldingen’ daarbij kunnen spelen.

Deze lezing is onderdeel van de serie Adapt! Van crises kun je leren – een initiatief van de hub Security in Open Societies. In de serie presenteren vooraanstaande wetenschappers in zeven lezingen hun visie op crises uit verleden en heden, en koppelen dit aan de huidige coronacrisis. Want hoe passen we ons aan voor, na en tijdens een crisis? En wat kunnen crises uit het verleden ons leren over ons adaptief vermogen? In haar lezing toont Jensen aan dat een crisis niet alleen een beproeving is voor het adaptief vermogen van het individu, maar ook voor de samenleving als geheel.

Op de lezing van Jensen zal een live Q&A volgen, waarin de mogelijkheid is om vragen te stellen via de chatbox. Benieuwd naar de andere lezingen in deze reeks? Kijk dan op uu.nl/adapt.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Kijk de lezing hier terug
Aanmelden

Niet nodig

Meer informatie
Adapt! Van crises kun je leren