8 mei 2019 van 16:15 tot 17:15

Promotie Marjolein Velthoen

Lewis Acidity in Cracking and Polymerization Catalysis

Chemisch kraken en polymeriseren zijn belangrijke industriele processen. In het kraakproces wordt een ruwe aardoliefractie gekraakt naar nuttige producten zoals benzene, LPG en kleine moleculen zoals propyleen en ethyleen. In het polymerisatieproces worden deze kleine moleculen (monomeren) aan elkaar gelinkt om weer een groot molecuul (polymeer) te vormen. In beide processen wordt een katalysator gebruikt om de reacties sneller en effectiever te laten plaatsvinden. Het is interessant dat de actieve plaatsen van de katalysatoren die gebruikt worden in deze twee verschillende processen hun oorsprong vinden in hetzelfde chemische principe: Lewis zuurheid.

Een Lewis zure plek heeft een tekort aan elektronen. Moleculen met een overschot aan elektronen worden door de Lewis zure plek aangetrokken. Deze dissertatie beschrijft de oorsprong en aard van Lewis zure plekken in katalysatoren die actief zijn in het kraak- en polymerisatieproces. Daartoe is gebruik gemaakt van vele verschillende karakterisatietechnieken. Deze technieken zijn veelvuldig gebruikt, gecombineerd, en zelfs verbeterd. Daarbij beschrijft deze dissertatie ook een nieuwe karakterisatietechniek die is ontwikkeld om meer inzicht te vergaren in de aard van Lewis zuren. Met de vernieuwde inzichten in de moleculaire structuur van Lewis zuren, werd ook meer inzicht vergaard in de werking van katalysatoren. Zodoende beschrijft de dissertatie ook de rol van Lewis zuren in het kraak- en polymerisatieproces.

Begindatum en -tijd
8 mei 2019 16:15
Einddatum en -tijd
8 mei 2019 17:15
Promovendus
M.E.Z. Velthoen
Proefschrift
Lewis Acidity in Cracking and Polymerization Catalysis
Promotor(es)
prof. dr. ir. B.M. Weckhuysen