Leiderschap in Cultuur Artistiek (LinC A)

tot

De culturele en creatieve sector staat voor grote uitdagingen. Wat betekent digitalisering voor het maakproces? Hoe ga je om met de constant veranderende richtlijnen van fondsen? En hoe blijf jij jezelf naast alle organisatorische taken op conceptueel en artistiek niveau ontwikkelen? Artistiek leiders zijn zowel makers als koersbepalers. Zij spelen een grote rol binnen een sector en een samenleving waarin ervaring, cultuur en ecologie steeds meer vervlochten raken met economie en (de gevolgen van) technologie en digitalisering. Dit vraagt om kennis van zowel maakprocessen als hedendaagse cultuurtheorie en filosofie en governance, bestuur en organisatie.

Leiderschap in Cultuur Artistiek (LinC A) is een programma ontwikkeld voor de artistiek leider, maker, en kunst- en cultuurprofessional in de culturele en creatieve sector die haar conceptuele, methodologische en strategische bagage wil verdiepen en verbinden met die van anderen in de sector.

Programma

Het programma bestaat uit twee masterclasses, twee interactieve labs en een start- en slotbijeenkomst. Het is een rijke mix van theoretische en praktische verdieping: van de conceptuele duiding van jouw werk binnen het hedendaags- en cultuurhistorisch landschap en het opzetten van persoonlijke artist statements. Daarnaast biedt LinC A begeleiding op maat door middel van coaching en intervisie. 

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Utrecht/Online*
Meer informatie
Meer informatie