25 september 2017 van 14:30 tot 15:30

Promotie Niklas Gergs

Kwantumeffecten en toepassing van kwantumdots

Niklas Gergs bestudeerde hoe in een kwantumdot, een nanodeeltje met beperkte elektronische vrijheidsgraden, afwijkingen van klassieke voorspellingen optreden vanwege kwantumeffecten. Daarnaast onderzocht hij hoe een kwantumdot gebruikt kan worden voor het besturen van kleine nanomagneten, een mogelijke bouwsteen voor een kwantumcomputer. Een kwantumcomputer maakt gebruik van kwantumgrootheden zoals verstrengeling, om bepaalde toepassingen sneller te laten verlopen dan met klassieke computerarchitectuur kan.

Een van de belangrijkste technologische doorbraken van de vorige eeuw is de transistor, de grondlegger van de computer revolutie. Voor toekomstige vooruitgang op dit gebied richting een kwantumcomputer zijn er twee aspecten van belang.

Het eerste aspect zijn de relevante kwantumeffecten die optreden wanneer transistoren nog verder verkleind worden. Hierbij is ook het warmtetransport van groot belang, omdat de koeling van transistoren een van de grote knelpunten is bij het verhogen van de rekensnelheid.

Het tweede aspect is het mogelijk maken van een verandering van architectuur. Deze is nu afhankelijk van discrete ladingsvrijheidsgraden als informatiedrager, maar voor een kwantumcomputer zou het gebruik van spinvrijheidsgraden interessant zijn.

Begindatum en -tijd
25 september 2017 14:30
Einddatum en -tijd
25 september 2017 15:30
Promovendus
N.M. Gergs
Proefschrift
Transport and topological states in strongly correlated nanostructures
Promotor(es)
Prof. dr. C. de Morais Smith
Co-promotor(es)
Dr. D. Schuricht