11 september 2019 van 14:30 tot 15:30

Promotie Mark van Bussel

Klinische farmacologie van anti-kanker middelen met focus op neuro-oncologie en biomarker onderzoek

Patiënten met uitzaaiingen van kanker naar de hersenvliezen hebben een sombere prognose met een eenjaarsoverleving van 16 tot 24 procent. Uitzaaiingen naar het hersen-/ruggenvocht zijn lastig vast te stellen met de huidige technieken. In dit proefschrift worden nieuwe methoden beschreven voor het opsporen van kankercellen in het ruggenvocht. Door kankercellen uit het ruggenvocht, verkregen via een ruggenprik, te isoleren met magnetisme en daarna te kleuren, kunnen ze met een hoge gevoeligheid één voor één worden opgespoord met een laser en een detector. Ook zijn deze cellen genetisch geanalyseerd waardoor doelgerichte moleculaire behandeling mogelijk wordt.

Betere opsporing

De methode is onderzocht bij patiënten bekend met een zogenaamde epitheliale tumor (bijv. borst-, long- of darmkanker) en een klinische verdenking op uitzaaiingen naar de hersenvliezen. Bij 94 procent van de patiënten met uitzaaiingen naar de hersenvliezen werden kankercellen gevonden met de nieuwe techniek. Met de methode die gebruikt wordt in de klinische praktijk, namelijk  beoordeling van het ruggenvocht onder de microscoop, kon bij 76 procent van de patiënten uitzaaiingen naar de hersenvliezen worden vastgesteld.

Antilichamen

De klinische farmacologie van antikankermiddelen is beschreven in deel II. Antilichamen zijn grote moleculen waarvan wordt aangenomen dat ze de bloed-hersenbarrière niet kunnen passeren. Echter, immunotherapie met antilichamen, zoals ipilimumab en nivolumab, laat hoopvolle resultaten zien bij naar de hersenen uitgezaaid melanoom. Wij konden het antilichaam nivolumab aantonen in het hersen-/ruggenvocht. Daarnaast  hebben we uiteengezet hoe immunotherapie met de antilichamen kan werken tegen hersenuitzaaiingen. Tot slot worden potentieel nieuwe medicijnen en behandelcombinaties die onderzocht zijn in fase 1 klinische studies beschreven in dit proefschrift.

Begindatum en -tijd
11 september 2019 14:30
Einddatum en -tijd
11 september 2019 15:30
Promovendus
M.T.J. van Bussel
Proefschrift
Clinical pharmacology of anticancer agents with focus on neuro-oncology and biomarker assessment
Promotor(es)
prof. dr. J.H. Beijnen
Co-promotor(es)
dr. D. Brandsma