18 april 2018 van 10:30 tot 11:30

Promotie Thijs Frenken

Klimaatverandering bezorgt algen meer schimmelinfecties

Algen vormen de basis van de voedselketen in meren en oceanen. Klimaatverandering blijkt een grote invloed te hebben op de groei van algen en hun grazers. Doordat het steeds warmer wordt en er meer voedingsstoffen in het water komen kan massagroei van algen vaker voorkomen. Deze zogenaamde algenbloeien bestaan vaak uit relatief grote en soms giftige soorten, zoals blauwalgen. Hierdoor kunnen deze over het algemeen minder gemakkelijk gegeten worden door zoöplankton (beestjes die algen eten). Dit kan de bloei verder stimuleren en daarnaast resulteren in trofische knelpunten in het aquatische voedsel web.

Een temperatuur- of nutriëntentoename heeft niet alleen een effect op de groei van algen, maar ook op hun parasieten. Zo houden sommige parasitaire schimmels bijvoorbeeld erg van het iets warmere water en kunnen deze zich bij hogere temperaturen waarschijnlijk ook sneller voortplanten. Daarnaast blijken deze schimmels erg gevoelig te zijn voor de concentratie van bepaalde voedingsstoffen in hun gastheer. Vooral als de relatieve hoeveelheden van het element stikstof (N) toenemen, blijken de schimmels veel meer sporen te maken. Dit versnelt vervolgens de infecties.

Uit ons onderzoek blijkt dat onder de voorspelde klimaatverandering oneetbare algen zieker kunnen worden. Dit is goed nieuws voor het zoöplankton. Niet alleen kunnen zij de geïnfecteerde en kapotte algencellen eten, ze grazen ook graag op de sporen van de schimmel. Deze blijken namelijk net zo voedzaam te zijn als hun lievelingsdieet, groenalgen. Parasitaire schimmels kunnen dus bloeivormende giftige blauwalgen onderdrukken en produceren ook nog eens extra voedsel voor het zoöplankton. Hieruit blijkt dat parasieten een erg belangrijke rol kunnen spelen in het voedsel web.

Begindatum en -tijd
18 april 2018 10:30
Einddatum en -tijd
18 april 2018 11:30
Promovendus
T.H.M. (Thijs) Frenken MSc
Proefschrift
Live and Let die: How climate change affects bottom-up and top-down factors regulating phytoplankton disease
Promotor(es)
prof. dr. E. van Donk
Co-promotor(es)
dr.ir. D.B. van de Waaldr. A.B. Gsell