25 maart 2019 van 12:30 tot 13:30

Het doel van de expositie is een dialoog starten over diversiteit in het onderwijs

Kick-off tentoonstelling USO project "Making Journeys: building blocks for diversity"

Op maandag 18 maart zal Annetje Ottow (vicevoorzitter van het College van Bestuur) om 15:00 de tentoonstelling openen van het project “Making Journeys: building blocks for diversity” van het Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs (USO) in de hal van het Bestuursgebouw.

De tentoonstelling is één van de resultaten die het USO project “Making Journeys: building blocks for diversity” heeft opgeleverd. Het project onderzocht middels een arts-based method welke rol diversiteit speelt in het onderwijs van de Universiteit Utrecht.

Het idee 'diversiteit gaat niet over mij' uitdagen

De term diversiteit wordt binnen de onderwijssector vaak gebruikt om te refereren aan verschillende nationaliteiten, culturen en etniciteiten. Het gevolg daarvan is dat diversiteit vaak alleen in verband wordt gebracht met minderheden. Daarin schuilt een risico dat de meerderheid van docenten en studenten denkt: “diversiteit gaat niet over mij”. Deze tentoonstelling gaat tegen dat idee in en laat zien dat diversiteit complexer is dan enkel labels en cijfers.

De tentoonstelling is gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in een reeks workshops, interviews en creatieve samenwerkingen met vluchtelingstudenten uit het Incluusion programma en hun medestudenten. Het doel van de tentoonstelling is om de reizen, ervaringen en ambities van deze vluchtelingstudenten en hun medestudenten en docenten zichtbaar te maken. Diversiteit bestaat in deze specifieke dwarsdoorsnede van de UU gemeenschap uit religieuze en etnische identiteiten, sociaal-economische klasse, ras, leeftijd, gender en vooropleiding. De tentoonstelling laat zien dat diversiteit gaat om persoonlijke ervaringen en omstandigheden die samenkomen in de collegezaal. Hierdoor wordt duidelijk dat diversiteit ons allemaal aangaat. Dit project streeft ernaar een gesprek te starten over diversiteit in UU onderwijs.

Op 21 maart en 18 juni 2019 vinden er workshops plaats die gerelateerd zijn aan USO project “Making Journeys: building blocks for diversity”.

Begindatum en -tijd
25 maart 2019 12:30
Einddatum en -tijd
25 maart 2019 13:30
Meer informatie
Incluusion