13 maart 2018 van 12:45 tot 17:00

‘Kick-off’ bijeenkomst IOS Platform Markten en Corporaties in Open Samenlevingen

Het nieuwe opgerichte IOS Platform Markten en Ondernemingen in Open Samenlevingen verwelkomt alle IOS scholars bij haar eerste officiële activiteit.

Markten en corporaties zijn cruciale instituties in de moderne samenleving. Hoe kunnen ze de uitdagingen van de 21ste eeuw aan, en hoe kunnen ze bijdragen aan open, vrije en democratische samenlevingen?

Het IOS Platform Markets and Corporations in Open Societies stelt zich ten doel deze vragen te bestuderen door inzichten vanuit verschillende perspectieven (rechten, economie, bestuur- en organisatiewetenschappen, geschiedenis, filosofie, sociale wetenschappen en geowetenschappen) te belichten in interdisciplinair verband. Om  zo markten en corporaties beter te kunnen begrijpen. Dit doet het platform in nauwe samenwerking met hen die werkzaam zijn bij bedrijven, toezichthouders en NGO’s. Op deze manier wil zij een platform te realiseren waarin ervaringen uit de eerste hand en academische reflectie elkaar kunnen versterken. Tijdens deze ‘kick-off’ zullen twee keynote speakers nieuwe trends en modellen bespreken voor publiek en privaat bestuur. Gedurende de volgende workshops worden academici en mensen uit de praktijk uitgenodigd om hun ervaring en kennis te delen, en van gedachten te wisselen over hoe om te gaan met specifieke uitdagingen. Deze workshops worden gefinancierd door het strategisch thema Institutions for Open Societies (IOS).

Voor meer informatie en het programma, bezoek de Engelse pagina.

Begindatum en -tijd
13 maart 2018 12:45
Einddatum en -tijd
13 maart 2018 17:00