29 november 2019 van 09:30 tot 17:30

Hoe verder na Versailles?

Jaarcongres: De Vredesconferentie van Parijs (1919)

"De Grote Vier" tijdens de Vredesconferentie van Parijs (1919) (van links naar rechts, Lloyd George, Vittorio Emanuele Orlando, Georges Clemenceau, Woodrow Wilson). Bron: Wikimedia
"De Grote Vier" tijdens de Vredesconferentie van Parijs (1919) (van links naar rechts, Lloyd George, Vittorio Emanuele Orlando, Georges Clemenceau, Woodrow Wilson). Bron: Wikimedia

Honderd jaar geleden vond de Vredesconferentie van Parijs plaats. Hoewel Nederland grotendeels ongeschonden uit de Eerste Wereldoorlog kwam en ook geen partij was bij de Vredesconferentie van Parijs, wil dat niet zeggen dat deze Vredesconferentie voor Nederland geen directe of indirecte gevolgen had. Zowel in de periode kort daarna als vandaag de dag zijn de gevolgen ervan zichtbaar.

Ruwweg zou het onderwerp in drie perioden kunnen worden verdeeld: het laatste deel van de Eerste Wereldoorlog, de Conferentie zelf en de periode na de Conferentie. Elke periode kan regionaal worden opgesplitst, zodat de gevolgen voor Nederland kunnen worden onderzocht. Het programma bestaat uit lezingen, workshops en debatten over deze deelonderwerpen.

Het congres wordt onder andere georganiseerd door prof. dr. Beatrice de Graaf (Geschiedenis en Kunstgeschiedenis), die ook als dagvoorzitter optreedt. De Universiteit Utrecht wordt verder vertegenwoordigd door prof. dr. Jacco Pekelder, die een workshop over de relatie tussen Versailles en Duitsland begeleidt.

Begindatum en -tijd
29 november 2019 09:30
Einddatum en -tijd
29 november 2019 17:30
Entree
KNHG-leden €15, Niet-leden €25, Studenten (geen KNHG-lid) €5, Studentleden KNHG en Jong KNHG-leden gratis