Van 1 april 2019 09:00 tot 10 mei 2019 17:00

IOS Zaaigeld ronde 11 nu open

Het programmateam van Instituties nodigt alle onderzoekers van de Universiteit Utrecht uit om onderzoeksvoorstellen in te dienen voor de 11e ‘zaaigeld’ ronde. De sluitingstermijn is 10 Mei 2019, 17.00u. Daarna volgt zo snel mogelijk een besluit over toekenning, maar in elk geval vóór 6 Juni 2019.

IOS Zaaigeld en de IOS Hubs

De IOS Hubs zullen weer een prominente positie innemen binnen het IOS ‘zaaigeld’ instrument. In deze elfde ‘zaaigeld’ ronde is dit voornemen, net zoals in ronde 10, uitgewerkt door een substantieel deel van het totale budget te alloceren voor aanvragen die zich positioneren binnen één van de IOS-Hubs.

De trekkers van IOS-Hubs kunnen geen zaaigeld voor uitkoop aanvragen; zij worden al op andere wijze gecompenseerd voor hun inzet. Het Programmateam wil daarmee ‘stapeling’ voorkomen, zodat er financiële ruimte is om andere initiatieven te honoreren.

In deze zaaigeldronde wordt nadrukkelijk de mogelijkheid aangeboden voor financiering van onderzoekvoorstellen die aansluiten bij de IOS-Hubs:

Voor overig IOS onderzoek wordt in deze ronde dus in beperktere mate ‘zaaigeld’ financiering aangeboden.

Over IOS Zaaigeld

Zoals bekend, is onze subsidie bedoeld voor de vrijstelling van onderwijs- en bestuurstaken voor vaste en/of tijdelijke staf en het kort aanstellen/verlengen van promovendi en postdocs. Deze kan zijn gericht op een NWO programma of een derde geldstroomproject. In deze ronde is ook weer de mogelijkheid aangeboden om ook andere voorzieningen uit te kopen, zoals onderzoekassistentie en de ruimte om proef-experimenten te doen. Door deze uitkoop wordt het mogelijk in de desbetreffende periode een interdisciplinaire aanvraag op te zetten. 

Tevens is er de mogelijkheid ‘strategisch zaaigeld’ aan te vragen om op lange termijn grotere consortia te vormen voor bv. Zwaartekracht-aanvragen, NWA route aanvragen, grote H2020/Europese-projecten of aanvragen van vergelijkbare omvang. 

Een voorstel bestaat uit maximaal drie pagina’s en geeft een korte beschrijving van onderwerp en onderzoeksvraag, de betrokken onderzoekers, het concrete doel (wat voor soort aanvraag moet er uit voortvloeien?), de voorziene interdisciplinariteit, de wetenschappelijke relevantie en de maatschappelijke impact. Verder dient de verbinding met centrale onderzoek thema’s van IOS in het voorstel te worden uitgewerkt. Ook moet de aanvraag worden voorzien van een beknopte begroting (waar wordt het gevraagde geld voor gebruikt? En wanneer wordt het gebruikt?).

Let op: goede afstemming vooraf bij indiening is heel belangrijk met het oog op de onderwijsplanning (vrijkopen op korte termijn) en/of het aanstellingsbeleid postdocs (Wet Werk en Zekerheid). Om te zorgen dat de aanvrager inderdaad met de betrokken verantwoordelijken heeft overlegd, dient de aanvraag te zijn voorzien van een handtekening van het departementshoofd, onderzoeksdirecteur of de zakelijk directeur. Bij een aanvraag in aansluiting bij een IOS Hub dient (ook) een handtekening van een van de trekkers van de betreffende IOS Hub te worden voorzien.

Voor meer informatie over de subsidieaanvraag, zie dit pdf-document.

Mochten er nog inhoudelijke vragen zijn, neem dan contact op met één van de leden van het programmateam (Bas van Bavel, Kees van den Bos, Mark Bovens, Vincent Buskens, Marcus Düwell, José van Dijk, Koen Frenken, Marko Hekkert, Tanja van der Lippe of Erik Stam).

Voor verdere praktische informatie neem contact op met Peter van der Maas, P.L.vanderMaas@UU.nl

De aanvraag (in Word en dus geen PDF) kan per e-mail via institutions.gw@uu.nl gezonden worden.

Begindatum en -tijd
1 april 2019 09:00
Einddatum en -tijd
10 mei 2019 17:00