30 maart 2017 van 16:00 tot 16:45

IOS Lezing met Elaine Mak

In 2016 zijn we begonnen met de IOS Lezingen, bijeenkomsten voor wetenschappers en research master studenten die geïnteresseerd zijn in ons strategisch thema: Instituties voor Open Samenlevingen (IOS). Met deze lezingen creëren we een platform voor het delen, uitwisselen en verbinden van kennis en mensen om nieuwe, interdisciplinaire onderzoeksallianties binnen IOS te bouwen. Deze maand zal prof. dr. Elaine Mak spreken over de mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot verdere aanpassing van de justitiële culturen in de EU.

Voor een volledige toelichten op deze lezing, en meer algemene informatie, bezoek onze Engelse pagina

Begindatum en -tijd
30 maart 2017 16:00
Einddatum en -tijd
30 maart 2017 16:45