18 maart 2019 van 10:30 tot 11:30

Promotie Anna Ressa

Investigating molecular factors regulating cancer biology: from proteomics to multi-omics

Begindatum en -tijd
18 maart 2019 10:30
Einddatum en -tijd
18 maart 2019 11:30
Promovendus
A. Ressa
Proefschrift
Investigating molecular factors regulating cancer biology: from proteomics to multi-omics
Promotor(es)
prof. dr. A.J.R. Heck
Co-promotor(es)
dr. A.F.M. Altelaar