Van 22 mei 2019 09:00 tot 24 mei 2019 18:00

Internationale pleitwedstrijd over zeerecht: NILOS Moot Court Competition

NILOS Moot Court Competition

Het Nederlands Instituut voor het Recht van de Zee (NILOS) houdt een internationale pleitwedstrijd aan de Universiteit Utrecht op 22, 23 en 24 mei 2019.

11 teams uit 9 verschillende landen (China x2, Italië x2, Duitsland, Vietnam, Indonesië, Cyprus, Iran, Griekenland en een team van de Universiteit Utrecht) hebben zich opgegeven en ontmoeten elkaar in de rechtbank. De wedstrijd simuleert procedures onder deel XV van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee. Dat kunnen procedures zijn voor het Internationaal Zeerechttribunaal (ITLOS), het International Gerechtshof (ICJ) of een Annex VII Arbitral Tribunal. De wedstrijd zal een unieke gelegenheid zijn om fascinerende kwesties van het zeerecht te bespreken, maar ook om ervaring op te doen met de vele procedurele aspecten van internationale geschillenbeslechting.

Bekijk meer over deze wedstrijd op de Engelstalige pagina van de NILOS Moot Court Competition.

Begindatum en -tijd
22 mei 2019 09:00
Einddatum en -tijd
24 mei 2019 18:00