Van 20 juni 2019 12:30 tot 21 juni 2019 18:00

Internationale klokkenluidersconferentie IWRN

International Whistleblowing Research Network Conference

Op 20 en 21 juni 2019 organiseert het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht de tweejaarlijkse conferentie van het International Whistleblowing Research Network (IWRN).
Tien jaar na de eerste IWRN conferentie, is de problematiek rondom klokkenluiden nog steeds actueel, zo blijkt uit de recente publicatie van het voorstel voor een EU-brede klokkenluidersbescherming door de Europese Commissie. Als het voorstel wordt aangenomen, moet het ervoor zorgen dat klokkenluiders in de publieke en private sector een grotere bescherming krijgen binnen de EU.

Nieuwe ontwikkelingen, ervaringen en opvattingen over klokkenluiden

De IWRN conferentie brengt academici, NGOs, en vertegenwoordigers van overheidsinstellingen die een belangrijke rol spelen in klokkenluidersbescherming uit een groot aantal landen samen. Tijdens de conferentie wordt recent wetenschappelijk onderzoek rondom klokkenluiden gepresenteerd, en gaan deelnemers met elkaar in debat over nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.

Centrale thema’s dit jaar zijn de effecten van misstanden op de werkvloer, de negatieve gevolgen van melden voor de klokkenluider, nieuwe wettelijke ontwikkelingen op vlak van klokkenluidersbescherming, huidige maatschappelijke opvattingen over klokkenluiden in diverse landen, en ervaringen van verschillende instanties in de omgang met klokkenluiders (o.a. bankwezen, overheid, vakbonden).

Programma

De conferentie vindt plaats op het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO), Bijlhouwerstraat 6, Utrecht. Meer informatie over het programma vindt u hier.

U kunt zich voor deze conferentie aanmelden via deze website.

Contact

Voor meer informatie over de conferentie kunt u contact opnemen met dr. Kim Loyens: k.m.loyens@uu.nl.

Begindatum en -tijd
20 juni 2019 12:30
Einddatum en -tijd
21 juni 2019 18:00