Van 19 mei 2017 09:00 tot 20 mei 2017 17:00

Internationale Conferentie: Religions(s) and Cultural Production(s) of the Italian Diaspora(s)

Mulberry Street, along which New York City's Little Italy is centered. Lower East Side, circa 1900 - Wikimedia Commons
Mulberry Street, along which New York City's Little Italy is centered. Lower East Side, circa 1900 - Wikimedia Commons

De opleiding Italiaanse Taal en Cultuur van de Universiteit Utrecht organiseert een internationale congres over de wijze waarop religieuze autoriteiten, instellingen en praktijken vorm hebben gegegeven aan de identiteit en culturele producties (taal, literatuur, performance, sociale media) van de Italiaanse diaspora’s van toen en nu. Het congres wordt georganiseerd in het kader van  de UNESCO Dag voor Culturele Diversiteit, Dialoog en Ontwikkeling 2017.

Religie kan gezien worden als een hindernis of daarentegen als een stimulans voor sociale mobiliteit binnen en buiten Italië. Ze kan richting geven aan “verhalen” rondom culturele praktijken die verbonden zijn met traditionele noties van italianità (zoals bijv. de piccola patria), of zich daarentegen richten op andere geloofsovertuigingen en spiritualiteiten die een nieuwe invulling geven aan het idee van natie en cultuur. Religieuze instituties en hun activiteiten op het gebied van missie, onderwijs en cultuur kunnen bovendien aanzetten tot het vormen van de culturele en linguistische identiteit van geïntegreerde of gesegregeerde migrantengemeenschappen.

Binnen de context van studies naar Italiaanse mobiliteiten, stelt dit congres zich tot taak om wetenschappers bij elkaar te brengen van verschillende disciplines, zodat in kaart kan worden gebracht hoe religieuze rituelen en praktijken nationale en culturele grenzen overschrijd(d)en, en hoe deze praktijken uiting geven aan de manier waarop migranten hun transnationale identiteit ervaren. Overgangsmomenten waarop de grenzen tussen naties en culturen opnieuw worden bepaald, en waarin religie een sleutelrol speelt, zijn bijzonder interessant voor dit congres. Hierbij wordt meer specifiek gedacht aan processen van kolonisatie en dekolonisatie, van nationalisering en secularisering, en aan spanningen die worden veroorzaakt door ethnische en religieuze conflicten, op lokaal evenals op globaal niveau. Het einddoel van dit congres is het bieden van een wetenschappelijke basis waarmee, in een nieuw tijdperk van grote migraties, de verschuivingen in de plaats en rol van religie kunnen worden vastgelegd.

Keynote speakers: Stefano Luconi (Università di Firenze);

                                Loredana Polezzi (Cardiff University)

Werktalen: Engels, Italiaans

Begindatum en -tijd
19 mei 2017 09:00
Einddatum en -tijd
20 mei 2017 17:00
Entree
Voor 1 dag: 15 euro - 2 dagen: 30 euro. De toegang is vrij voor studenten van de Universiteit Utrecht en onderzoekers verbonden aan de onderzoeksgroep Vergelijkende Literatuur of het thema Cultures, Citizenship and Human Rights