Van 24 juni 2019 tot 26 juni 2019

Internationale conferentie: Power of Parables. Narrating Religion in Late Antiquity

© iStockphoto.com

In 2014 is het NWO-project Parables and the Partings of the Ways van start gegaan, onder leiding van dr. Eric Ottenheijm (Religiewetenschap), prof. dr. Marcel Poorthuis (Tilburg University) en dr. Annette Merz (PThU). In het onderzoeksproject zijn parabels uit het vroeg-rabbijns Jodendom en vroege Christendom met elkaar vergeleken om de kennis van deze unieke vertellingen te vergroten en om inzicht te krijgen in de wijze waarop het Jodendom en het Christendom geleidelijk aan gescheiden tradities zijn geworden.

Ter afsluiting van het parabelproject wordt de internationale slotconferentie Power of Parables: Narrating Religion in Late Antiquity georganiseerd van 24 tot en met 26 juni in Utrecht. Internationale onderzoekers zullen kennis en inzichten in de aard en functies van parabels met ons delen. Wat is de rol van vaderschap in parabels? Wat is de betekenis van maaltijdparabels? Hoe bieden parabels inzicht in de vorming van religieuze identiteit van elites en gelovigen? Hoe kunnen parabels over wijngaarden archeologisch benaderd worden? Dit is een greep uit de onderwerpen die de revue zullen passeren.

Programma

Het conferentieprogramma bestaat uit verschillende onderdelen. Iedere dag wordt geopend met een keynote lecture door respectievelijk Tal Ilan (Freie Universität Berlin), Ruben Zimmermann (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) en Catherine Hezser (SOAS University of London). Lieve Teugels (PThU) zal haar recent verschenen boek The Meshalim in the Mekhiltot. An Annotated Edition and Translation of the Parables in Mekhilta de Rabbi Yishmael and Mekhilta de Rabbi Shimon bar Yochai presenteren. Aansluitend geeft Galit Hasan-Rokem (Hebrew University of Jerusalem) een publiekslezing met als titel Doublespeak of the Rabbis: Folk Narrative Poetics of late Antique parables and fables in het Academiegebouw in Utrecht. Zie hier (pdf, 98 kb) het volledige conferentieprogramma.

Projectteam Power of Parables
Projectteam Power of Parables

.

Begindatum en -tijd
24 juni 2019
Einddatum en -tijd
26 juni 2019
Entree
De conferentie is gratis toegankelijk voor alle geïnteresseerden (m.u.v. het dinsdagmiddagprogramma)