Van 15 maart 2015 09:00 tot 18 maart 2015 17:00

International One Health Congress (IOHC)

One Health Congress
Van 15-18 maart 2015 zal het derde International One Health Congress plaatsvinden.

Van 15-18 maart wordt het 3rd International One Health Congress (IOHC2015) georganiseerd in de RAI Amsterdam. Prof. dr. Anton Pijpers, vice-voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht en prof. dr. Ab Osterhaus, prominent viroloog aan de Universiteit Utrecht, zijn voorzitter van respectievelijk het organiserend comité en de wetenschappelijke adviesraad van het congres.

IOHC2015 brengt wetenschappers en beleidsmakers bij elkaar met als doel infectieziekten, die een steeds grotere impact hebben op mens en dier, vroegtijdig op te sporen en verspreiding te voorkomen. Deelnemers vanuit meer dan 60 landen zijn aanwezig op dit belangrijke congres. Nobelprijs winnaar Peter Doherty verzorgt als keynote spreker een deel van de openingsceremonie.

Recente uitbraken van zoönosen zoals Ebola, MERS en vogelgriep in Nederland laten de wereldwijde sociaal economische impact van infectieziekten zien en onderstrepen het belang van nauwe internationale samenwerking.

IOHC2015 heeft als centraal thema Prevention at the source. ‘Het is cruciaal om de factoren te identificeren die de oorzaak zijn van het ontstaan van nieuwe infectieziekten”, zegt Ab Osterhaus. Een ander belangrijk thema betreft de antibiotica resistentie van bacteriën in relatie tot de gezondheid van mens en dier.

Side event Utrecht

Tijdens het congres vindt er ook een side-event plaats op het Utrecht Science Park en de nabije omgeving. De regio Utrecht creëert een uniek onderzoekscentrum voor One Health die de gehele keten bestrijkt, van ontdekking tot product, om opkomende infectieziekten te voorkomen en te bestrijden met innovatieve oplossingen.

IOHC 2015

Over One Health

Het One Health concept is gebaseerd op het gegeven dat de gezondheid van mens en dier in hun leefomgeving onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Mensen en dieren hebben sociaal economische interacties door direct fysiek contact, de voedselketen en hun leefomgeving. De gezondheid van alle soorten kan worden gewaarborgd bij het verbeteren van de samenwerking tussen artsen, dierenartsen, wetenschappers, het bedrijfsleven en andere gezondheidsprofessionals, zodat effectieve oplossingen, regels en beleid kunnen worden ontwikkeld.

Over het 3rd International One Health Congress

Het congres wordt georganiseerd door een vooraanstaand organiserend comité waarin One Health organisaties en instituten breed zijn vertegenwoordigd. Vooraanstaande internationale organisaties zoals WHO, FAO en OIE ondersteunen de organisatie. 

IOHC2015 is de derde editie van een serie van internationale One Health congressen waarvan de eerste in Melbourne, Australië (2011) en de tweede in Bangkok, Thailand (2013) is gehouden. IOHC2015 verwacht 1000 deelnemers van over de hele wereld te verwelkomen.

Begindatum en -tijd
15 maart 2015 09:00
Einddatum en -tijd
18 maart 2015 17:00
Meer informatie
Lees meer