18 april 2018 van 10:00 tot 17:30

Interdisciplinair Symposium 'In- en exclusie; de Rol van Instituties'

Het symposium brengt onderzoekers uit verschillende disciplines bijeen om licht te werpen op de rol van instituties bij processen van in- en uitsluiting van individuen en groepen.

Vragen die aan bod zullen komen zijn onder andere: welke rol hebben instituties en institutionele veranderingen gespeeld bij processen van in- en uitsluiting de afgelopen decennia?; Hoe gebruiken (lokale) bestuurders wetten en regels om vluchtelingen in of uit  te sluiten? Hoe beïnvloedt de institutionele inrichting van het onderwijs sociale uitsluiting naar sociale achtergrond, etniciteit en sekse? Welke rol spelen de media bij het marginaliseren van vrouwen in alle maatschappelijke geledingen? Welke subtiele psychologische mechanismen liggen ten grondslag aan het handhaven van sociale ongelijkheid tussen groepen?

Voor meer informatie en het programma, bezoek de Engelse pagina.

 

Sprekers:

Het symposium is van belang voor onderzoekers met een interesse voor sociale ongelijkheid en sociale in- en uitsluiting, bezien vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken. 

 

Organising committee

Sociale Wetenschappen - Psychologie - Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie
Sociale Wetenschappen - Maatschappijwetenschappen - Sociologie
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie - Departement Economie - Leerstoel Arbeidseconomie
Begindatum en -tijd
18 april 2018 10:00
Einddatum en -tijd
18 april 2018 17:30
Entree
Gratis