6 februari 2015 van 14:30 tot 15:30

Integratie van duurzame energie in Noord-Afrika

Promovendus Bernhard Brand onderzocht hoe duurzame energiebronnen kosteneffectief geïntegreerd kunnen worden in de Noord-Afrikaanse stroomvoorziening. Hij concludeert dat het alleen kan wanneer de integratie ervan goed afgestemd wordt met de al bestaande energiebronnen.

Duurzame energiebronnen kosteneffectief integreren in de Noord-Afrikaanse elektriciteitsinfrastructuur is niet gemakkelijk. Om zijn onderzoek nauwkeurig uit te voeren, leefde Brand zich in als een regionale beleidsmaker. Gebruikmakend van een techno-economisch model analyseerde hij de uitbreiding van het elektriciteitsnet tot 2030 voor vijf Noord-Afrikaanse landen: Marokko, Algerije, Tunesië, Libië en Egypte. 

Brand concludeert dat de integratie van duurzame energie levensvatbaar is, mits het traject aan een aantal voorwaarden voldoet. De capaciteit van de nieuwe systemen moet nauwkeurig afgestemd worden met de al bestaande energieopbrengst, en van de drie belangrijkste technologieën (windenergie, zonnecellen en geconcentreerde zonne-energie) moeten per land bekeken worden wat de beste verhouding is.

Ook toont Brand aan dat de infrastructuur tussen de landen beter kan. Als men die versterkt, kunnen de landen op de integratie van de nieuwe systemen miljarden euro’s besparen. Toch zal Noord-Afrika, door de grote vraag naar stroom en het gebrek aan initiatief om duurzame energie te integreren, tot minstens 2030 veel blijven importeren uit Europa.

Begindatum en -tijd
6 februari 2015 14:30
Einddatum en -tijd
6 februari 2015 15:30
Promovendus
Bernhard Brand
Proefschrift
The integration of renewable energies into the electricity systems of North Africa
Promotor(es)
Prof. dr. K. Blok