20 maart 2019 van 10:30 tot 11:30

Promotie Sajjad Mohammadian

Integrated Super Resolution Fluorescence Microscopy and Transmission Electron Microscopy

Correlatieve licht- en elektronenmicroscopie (CLEM) is een krachtige techniek voor het bestuderen van materialen en structuren. Omdat de sterke punten van lichtmicroscopie, meestal fluorescentiemicroscopie (FM) en elektronenmicroscopie (EM) complementair zijn, worden deze technieken al enkele decennia met elkaar gecombineerd. Er zijn echter een aantal uitdagingen die het lastig maken om dit op een gebruiksvriendelijke en efficiënte manier op grote schaal te doen. Allereerst is de resolutie van FM veel slechter dan die van EM. Ook is het vaak lastig om de data van de verschillende microscopen nauwkeurig over elkaar heen te leggen, terwijl dit juist essentieel is voor CLEM-metingen. Als laatste is het uitvoeren van correlative metingen vaak tijdrovend, omdat er meestal gebruik wordt gemaakt van twee aparte opstellingen.

De eerste uitdaging kan worden aangepakt door gebruik te maken van recent ontwikkelde superresolutie-fluorescentiemicroscopie (SR-FM)-technieken. Deze thesis gaat over een aantal van de uitdagingen in correlatieve microscopie. Allereerst wordt er een nieuwe methode gepresenteerd voor het nauwkeurig over elkaar heen leggen van FM- en EM-beelden. Hierbij worden verschillende algoritmes gebruikt en referentiedeeltjes die zichtbaar zijn in beide microscopen. Vervolgens beschijf ik de integratie van een superresolutie-fluorescentiemicroscoop in een transmissie-elektronenmicroscoop (TEM). Aan de hand van een biologisch en een materiaalkundig experiment wordt het potentieel van deze geïntegreerde methode gedemonstreerd. Het laatste deel van mijn onderzoek is een studie naar verschillende supportmaterialen voor preparaten en een veelbelovende fluorophoor voor het doen van metingen met de geïntegreerde CLEM-opstelling.

Begindatum en -tijd
20 maart 2019 10:30
Einddatum en -tijd
20 maart 2019 11:30
Promovendus
S. Mohammadian
Proefschrift
Integrated Super Resolution Fluorescence Microscopy and Transmission Electron Microscopy
Promotor(es)
prof. dr. H.C. Gerritsen