9 september 2019 van 10:30 tot 11:30

Promotie Stefano Lucat

Inflation and Weyl symmetry in extended theories of gravity: A new take on gauging Weyl symmetry

In dit proefschrift heb ik de mogelijkheid bestudeerd om de symmetrieën van de Algemene Relativiteitstheorie, voorgesteld door A. Einstein, uit te breiden met schaaltransformaties. Een theorie die laat zien dat schaalinvariantie voor alle lengtes hetzelfde is en dat deze theorie geen intrinsieke notie van schaal of lengte bevat. Daarom is het eerste niet-triviale gevolg van een dergelijke aanname dat de beroemde Planck-lengte, een fundamentele lengteschaal die wordt verkregen door de zwaartekrachtconstante te combineren met de Planck-constante en de snelheid van het licht, geen ''constante'' kan zijn. In plaats daarvan wordt het geproduceerd door de condensatie van een scalair veld, dat kan worden geïnterpreteerd als de ordeningsparameter door het breken van schaalinvariantie. We hebben een speelgoedmodel van een dergelijk proces geproduceerd, dat ook kosmische inflatie kan verklaren, althans voor een bepaald bereik van parameters.

Begindatum en -tijd
9 september 2019 10:30
Einddatum en -tijd
9 september 2019 11:30
Promovendus
S. Lucat
Proefschrift
Inflation and Weyl symmetry in extended theories of gravity: A new take on gauging Weyl symmetry
Promotor(es)
prof. dr. S.J.G. Vandoren
Co-promotor(es)
dr. T. Prokopec