19 februari 2020 van 16:15 tot 18:00

Inaugurele rede Walter Immerzeel: De watertorens van de wereld

Bij besluit van het college van bestuur per 1 mei 2019 is dr. Walter W. Immerzeel benoemd tot hoogleraar in de faculteit Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht om werkzaam te zijn op het vakgebied van ‘Mountain water resources, hazards and climate change’.

Immerzeel is voornemens zijn ambt te aanvaarden met het houden van een oratie, getiteld: De watertorens van de wereld.

Het college van bestuur van de Universiteit Utrecht nodigt hierbij alle belangstellenden uit tot het bijwonen van deze plechtigheid. Na afloop wordt een receptie gehouden in de Senaatszaal.

RSVP vóór 12 februari 2020: i.f.j.debruyne@uu.nl. Hoogleraren worden van harte uitgenodigd om in het cortège mee te lopen en worden daartoe om uiterlijk 16.00 uur in kamer 1.07 verwacht.

Begindatum en -tijd
19 februari 2020 16:15
Einddatum en -tijd
19 februari 2020 18:00
Hoogleraar
Dr. Walter W. Immerzeel
Leerstoel
Mountain water resources, hazards and climate change
Oratie
De watertorens van de wereld