20 november 2019 van 16:15 tot 18:00

Inaugurale rede Tjeerd Joris Bouma - To drown or not to drown! Maakt natuur (het) verschil?

Bij besluit van het college van bestuur per 1 april 2018 is dr.Tjeerd Joris Bouma benoemd tot hoogleraar in de faculteit Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht om werkzaam te zijn op het vakgebied van ‘Biogeomorfologische ecologie van estuaria en kustgebieden’.

Bouma is voornemens zijn ambt te aanvaarden met het houden van een oratie, getiteld: To drown or not to drown! Maakt natuur (het) verschil?

Het college van bestuur van de Universiteit Utrecht nodigt hierbij alle belangstellenden uit tot het bijwonen van deze plechtigheid. Na afloop wordt een receptie gehouden in de Senaatszaal.

RSVP vóór 13 november 2019: i.f.j.debruyne@uu.nl
Hoogleraren worden van harte uitgenodigd om in het cortège mee te lopen en worden daartoe om uiterlijk 16.00 uur in kamer 1.7 verwacht.

Begindatum en -tijd
20 november 2019 16:15
Einddatum en -tijd
20 november 2019 18:00