15 oktober 2019 van 16:15 tot 17:15

Inaugurale rede Stefan Dekker: De stand van het water

Prof. dr. Stefan Dekker

Bij besluit van het college van bestuur per 1 november 2018 is dr.Stefan Dekker benoemd tot hoogleraar in de faculteit Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht om werkzaam te zijn op het vakgebied van ‘Global Ecohydrology and
Sustainability’.

Dekker is voornemens zijn ambt te aanvaarden met het houden van een oratie, getiteld: De stand van het water.

Het college van bestuur van de Universiteit Utrecht nodigt hierbij alle belangstellenden uit tot het bijwonen van deze plechtigheid. Na afloop wordt een receptie gehouden in de Senaatszaal.

Begindatum en -tijd
15 oktober 2019 16:15
Einddatum en -tijd
15 oktober 2019 17:15
Hoogleraar
Prof. dr. Stefan Cornelis Dekker
Leerstoel
Global Ecohydrology and Sustainability
Oratie
De stand van het water