20 april 2018 van 16:15 tot 17:15

Inaugurale rede Jochen Monstadt: Changing Cities through Infrastructures

Jochen Monstadt

Bij besluit van het college van bestuur per 1 november 2016 is Jochen Monstadt benoemd tot hoogleraar in de faculteit Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht om werkzaam te zijn op het vakgebied van Governance of Urban Dynamics and Transitions.

Monstadt is voornemens zijn ambt te aanvaarden met het houden van een oratie getiteld: Changing Cities through Infrastructures.

Het college van bestuur van de Universiteit Utrecht nodigt hierhierbij alle belangstellenden uit tot het bijwonen van deze plechtigheid. Na afloop wordt een receptie gehouden in de Senaatszaal.

Begindatum en -tijd
20 april 2018 16:15
Einddatum en -tijd
20 april 2018 17:15
Hoogleraar
Prof. dr. Jochen Monstadt
Leerstoel
Governance of Urban Dynamics and Transitions
Oratie
Changing Cities through Infrastructures