15 mei 2019 van 16:15 tot 18:15

Inaugurale rede Edwin Buitelaar - Verstedelijking verklaard. Het spel, de spelers en de regels

Dr. Edwin Buitelaar

Bij besluit van het college van bestuur per 1 maart 2017 is dr. Edwin Buitelaar benoemd tot hoogleraar in de faculteit Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht om werkzaam te zijn op het vakgebied van ‘Land and Real Estate Development’.

Buitelaar is voornemens zijn ambt te aanvaarden met het houden van een oratie, getiteld: Verstedelijking verklaard. Het spel, de spelers en de regel.

Het college van bestuur van de Universiteit Utrecht nodigt hierbij alle belangstellenden uit tot het bijwonen van deze plechtigheid. Na afloop wordt een receptie gehouden in de Senaatszaal.

Begindatum en -tijd
15 mei 2019 16:15
Einddatum en -tijd
15 mei 2019 18:15