29 oktober 2018 van 16:15 tot 17:15

Inaugurale rede Dick Ettema - Bereikbare steden: een gedeelde toekomst?

Bij besluit van het college van bestuur per 1 maart 2018 is prof. dr. ir. Dick Ettema benoemd tot hoogleraar in de faculteit Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht om werkzaam te zijn op het vakgebied van Urban Accessibility and Social Inclusion.

Prof. dr. Dick Ettema

Ettema is voornemens zijn ambt te aanvaarden met het houden van een oratie getiteld: Bereikbare steden: een gedeelde toekomst?

Het college van bestuur van de Universiteit Utrecht nodigt hierhierbij alle belangstellenden uit tot het bijwonen van deze plechtigheid. Na afloop wordt een receptie gehouden in de Senaatszaal.

Begindatum en -tijd
29 oktober 2018 16:15
Einddatum en -tijd
29 oktober 2018 17:15