28 januari 2015 van 14:30 tot 15:30

ICT-gebaseerde aanpak verhoogt prestaties leerlingen in algebra

Uit de “Trends in International Mathematics and Science Study” (TIMSS) uit 2007 blijkt dat leerlingen in Indonesië in vergelijking met leeftijdgenoten uit de meeste andere landen opvallend laag presteren in algebra. Al Jupri onderzocht wat de redenen van deze mindere resultaten zijn en hoe de prestaties van Indonesische leerlingen in algebra verbeterd kunnen worden. Hij laat zien dat een ICT-gebaseerde aanpak van algebraonderwijs tot significant betere resultaten leidt.

Voor zijn onderzoek analyseerde Jupri eerst de problemen die Indonesische leerlingen hebben met aanvankelijke algebra. Hij gebruikte hiervoor de theoretische invalshoeken van het mathematiseren en de dualiteit operationeel-structureel. De belangrijkste problemen bleken het vertalen van een probleemsituatie in een wiskundig probleem, het reorganiseren ervan binnen de wereld van de wiskunde en het inzicht in algebraïsche expressies.

Vervolgens zette hij een experimentele studie op met een ICT-gebaseerde benadering van algebraonderwijs. Hierbij werden vier applets voor algebra, ingebed in de Digitale Wiskunde Omgeving, gebruikt om vaardigheid en inzicht te bevorderen. Aan de studie namen 266 leerlingen van klas VII (12-13 jaar oud) deel, uit acht klassen van vier scholen.

De prestaties van leerlingen van de groep die deelnamen aan de ICT-gebaseerde interventie waren significant beter (p < .01, d = 0.32) dan die van hun medeleerlingen die het reguliere onderwijs volgden. De instrumentatie theorie bleek nuttig om de relatie tussen het gebruik van de digitale hulpmiddelen door de leerlingen en hun inzicht en algebraïsche vaardigheid te begrijpen.

Begindatum en -tijd
28 januari 2015 14:30
Einddatum en -tijd
28 januari 2015 15:30
Promovendus
Al Jupri
Proefschrift
The use of applets to improve Indonesian student performance in algebra
Promotor(es)
Prof. dr. J.A. van MaanenProf. dr. M.H.A.M. van den Heuvel-PanhuizenProf. dr. P.H.M. Drijvers