27 januari 2020 van 12:45 tot 13:45

Promotie van L.A.L. Fliervoet MSc

Hydrogels releasing polymeric nanoparticles for local delivery of nucleic acids

Al jaren worden therapeutische nucleïnezuren gezien als veelbelovende geneesmiddelen, die een grote rol zullen gaan spelen in de behandeling van verschillende chronische en levensbedreigende ziekten. Echter, de ongunstige fysische eigenschappen van de nucleïnezuren verhinderen de toepassing ervan in patiënten. Geavanceerde toedieningsvormen zijn derhalve noodzakelijk om deze moleculen in de juiste cellen te krijgen. Een strategie is om gebruik te maken van polymere nanodeeltjes, maar er zijn nog verschillende verbeteringen mogelijk.

Dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling van een injecteerbare hydrogel voor de lokale afgifte van polymere nanodeeltjes beladen met nucleïnezuren. De fysisch-chemische eigenschappen van nanodeeltjes bestaande uit nucleïnezuren (pDNA en siRNA) en polymeren zijn uitvoerig geëvalueerd, net als hun potentie om de nucleïnezuren af te leveren aan cellen in vitro. Daarnaast is aangetoond dat het insluiten van deze nanodeeltjes in een temperatuurgevoelige hydrogel resulteerde in een langdurige afgifte van siRNA in de vorm van intacte nanodeeltjes. Lokale en gecontroleerde afgifte van nucleïnezuren met behulp van hydrogelen is dan ook een veelbelovende strategie en aanvullend onderzoek zal de klinische toepassing van het nanodeeltjes-hydrogel systeem mogelijk verder kunnen ontwikkelen.

Begindatum en -tijd
27 januari 2020 12:45
Einddatum en -tijd
27 januari 2020 13:45
Promovendus
L.A.L. Fliervoet MSc
Proefschrift
Hydrogels releasing polymeric nanoparticles for local delivery of nucleic acids
Promotor(es)
prof. dr. ir. W.E. Hennink prof. dr. R.M. Schiffelers
Co-promotor(es)
dr. ir. T. Vermonden