Human-centered AI Colloquium Steven S. Gouveia: Black-Boxes, AI Medicine, and Trust

tot
Arts met telefoon in de hand. Foto: National Cancer Institute, via Unsplash (CC0)

Het Human-centered Artificial Intelligence Colloquium Committee nodigt je van harte uit om het colloquium van 4 oktober bij te wonen. In zijn lezing ‘Black-Boxes, AI Medicine, and Trust: An Ethical Exploration’ analyseert Steven S. Gouveia (University of Minho) de belangrijkste argumenten voor en tegen het gebruik van ‘AI Medicine’, want de invloed van kunstmatige intelligentie in de geneeskunde ontwikkelt snel.

De voertaal van dit evenement is Engels. Meer informatie is daarom in het Engels beschikbaar.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Science Park, Marinus Ruppertgebouw, 111