3 februari 2015 van 14:30 tot 15:30

Hormoonstoring nog slecht begrepen

Lisanne Smans zocht tijdens haar promotieonderzoek naar de valkuilen in de diagnostiek en de onvolkomenheden van de huidige behandeling bij de ziekte van Addison.

Bij deze ziekte produceren de bijnieren te weinig bijnierschorshormonen. Het stellen van de diagnose en de behandeling vormen nog steeds een uitdaging. Dit wordt voor een deel veroorzaakt door het feit dat wij op dit moment nog onvoldoende in staat zijn om de complexe werking van de hypothalamus-hypofyse-bijnieras na te bootsen en de intracellulaire cortisolregulatie en de glucocorticoïdgevoeligheid te beïnvloeden. Veel patiënten met de ziekte van Addison hebben klachten die grote invloed hebben op het dagelijks functioneren.

Begindatum en -tijd
3 februari 2015 14:30
Einddatum en -tijd
3 februari 2015 15:30
Promovendus
Lisanne Smans
Proefschrift
Addison's disease. Challenges in treatment and follow up
Promotor(es)
Prof. dr. A.I.M. HoepelmanProf. dr. A.R.M.M. Hermus
Co-promotor(es)
Dr. P.M.J. Zelissen
Entree
Gratis