30 januari 2019 van 14:30 tot 15:30

Promotie Diego Safian Carrillo

Hormonale regulatie van spermatogenese in de zebravis

Zaadcelvorming (spermatogenese) is afhankelijk van de activering van een kleine populatie ongedifferentieerde kiemcellen, spermatogoniale stamcellen (SSCs) genaamd. SSCs bevinden zich in een specifieke micro-omgeving, "niche" genaamd, die gevormd wordt door somatische cellen zoals Sertoli, Leydig en myoïde cellen, evenals de signaalmoleculen die door deze cellen worden uitgescheiden. Deze signaalmoleculen kunnen het proliferatie- en differentiatiegedrag van de SSCs moduleren. SSCs kunnen dus ofwel ‘quiescent’ zijn, zich vermenigvuldigen tot zelfvernieuwing, waardoor ze meer SSCs produceren, of een differentiërende proliferatie ondergaan om uiteindelijk spermatozoa te produceren. Een evenwichtige zelfvernieuwings-/differentieactiviteit is van cruciaal belang voor het handhaven van de testis homeostase. Follikel-stimulerend hormoon (Fsh), afkomstig uit de hypofyse, is een belangrijke regulator van de spermatogenese van vertebraten, waarbij de Fsh-activiteit gericht is op somatische celfuncties in de testis.

In dit proefschrift werden de mechanismen die door Fsh worden gebruikt om de spermatogenese van volwassen vissen te reguleren onderzocht, met een sterke nadruk, maar niet uitsluitend gericht op het signaleringssysteem dat wordt gebruikt door de Fsh-gereguleerde groeifactor Igf3. Igf-bindingseiwitten (Igfbps) bleken de biologische activiteit van Igf3 te moduleren. Het intracellulaire signaleringssysteem dat door Igf3 in kiemcellen werd gebruikt, werd geïdentificeerd als het β-catenine signaleringssysteem, en ten slotte werd de functie van een Fsh-gereguleerd, niet-canoniek Wnt-ligand bij het reguleren van het spermatogoniale lot aangetoond.

Begindatum en -tijd
30 januari 2019 14:30
Einddatum en -tijd
30 januari 2019 15:30
Promovendus
D.A. Safian Carrillo
Proefschrift
Interplay between Fsh, Igf and Wnt signaling in the regulation of spermatogonal development in the zebrafish Danio rerio
Promotor(es)
prof.dr. S.J.L. van den Heuvel
Co-promotor(es)
dr. R.W. Schulzdr. J. Bogerd