26 januari 2018 van 09:00 tot 16:15

Holocaust Memorial Day: ontkenning en bagatellisering in Oost-Europa

Concentratiekamp Auschwitz Birkenau © iStockphoto.com/ewg3D
Concentratiekamp Auschwitz Birkenau © iStockphoto.com/ewg3D

In opdracht van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht, wordt er ieder jaar door de Utrechtse Historische Studentenkring (UHSK)  een Holocaust Memorial Day georganiseerd. Deze dag zal in 2018 op vrijdag 26 januari in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht plaatsvinden. Het programma zal bestaan uit een viertal Nederlandstalige lezingen en afgesloten worden met een discussie.

Ontkenning en bagatellisering in Oost-Europa

Het thema van de Holocaust Memorial Day 2018 is de ontkenning en bagatellisering van de Holocaust in Oost-Europa. Na een introducerende lezing van dr. Liesbeth van de Grift (Geschiedenis van de internationale betrekkingen) van de Universiteit Utrecht, zullen er drie casussen worden behandeld: dr. Karel Berkhoff (Universiteit van Amsterdam) zal spreken over het bloedbad van Babi Jar in Oekraïne, Nicolaas Kraft van Ermel zal de geschiedenis van de ontkenning en bagatellisering van de Holocaust in Polen uiteenzetten en tot slot zal Olaf Tempelman middels een journalistieke kijk een lezing verzorgen over Roemenië. Iedereen is welkom, entree is gratis en lunch en een afsluitende borrel worden verzorgd.

Programma

09.00-09.45: inloop met koffie en thee
09.45-10.00: opening door de rector magnificus van de Universiteit Utrecht prof. dr. Bert van der Zwaan
10.00-10.15: Introductie door dagvoorzitter em. prof. dr. Mebius Kramer 
10.15-11.00: Lezing dr. Liesbeth van de Grift (Universiteit Utrecht)
11.00-11.45: Lezing dr. Karel Berkhoff (NIOD, Universiteit van Amsterdam)
11.45-12.45: Lunch
12.45-13.30: Lezing Nicolaas Kraft van Ermel (Universiteit van Groningen, Nederland-Rusland Centrum)
13.30-14.15: Lezing Olaf Tempelman (De Volkskrant)
14.15-14.45: Discussie o.l.v. dr. Jolle Demmers (Universiteit van Utrecht)
14.45-15.00: Afsluiting
15.00-16.15: Borrel

Begindatum en -tijd
26 januari 2018 09:00
Einddatum en -tijd
26 januari 2018 16:15
Entree
Gratis