31 augustus 2018 van 14:30 tot 15:15

Promotie Kevin Broecks

Hoe te communiceren naar het algemene publiek over CO2-afvang en -opslag

Bij het betrekken van burgers bij de ontwikkeling van CO2-afvang en opslag – ook wel Carbon Capture and Storage (CCS) genoemd – ontstaat een communicatiedilemma: boodschappen met te weinig componenten missen cruciale informatie, maar boodschappen met te veel componenten zijn overweldigend. Om dit dilemma op te lossen stelt Kevin Broecks de volgende onderzoeksvraag: Welke boodschapscomponenten beïnvloeden de effectiviteit van boodschappen, voor of tegen CCS voor verschillende groepen burgers?

Zijn resultaten laten zien dat een communicatiestrategie gericht op het vullen van kennisgaten suboptimaal is. Daarentegen zouden stakeholders zich moeten richten op aansprekende normen, zoals het netjes opruimen van afval, op de gevolgen van de ontwikkeling van CCS en op manieren om burgers te betrekken bij besluitvorming.

Ondanks de waardevolle bijdrage van CCS aan de vermindering van klimaatverandering vinden burgers voorargumenten gericht op deze bijdrage relatief niet overtuigend en onbelangrijk. Zij vinden tegenargumenten die deze bijdrage in twijfel trekken relatief overtuigend en belangrijk; voornamelijk het argument dat preventie beter is dan genezen. Burgers reageren positiever op de boodschap als stakeholders de consequenties van klimaatverandering bespreken en vermelden dat CCS slechts één van de gebruikte oplossingen zal zijn. Ook waarderen zij de additionele voordelen van CCS, zoals economische ontwikkeling, en een bespreking van de onzekerheden rondom CCS.

Communicatie blijkt echter beperkte effecten te hebben die wegebben over tijd en creëert vaak onbedoelde neveneffecten. Om daadwerkelijk draagvlak te verwerven voor de ontwikkeling van CCS, zullen stakeholders burgers intensiever moeten betrekken bij het proces, en hen een stem moeten geven in de besluitvorming rondom technologieontwikkeling.

 

Begindatum en -tijd
31 augustus 2018 14:30
Einddatum en -tijd
31 augustus 2018 15:15
Promovendus
Kevin Broecks
Proefschrift
Solving the communicator's dilemma for Carbon Capture and Storage
Promotor(es)
Prof. dr. Marko Hekkert
Co-promotor(es)
dr. Frank van Rijnsoever