6 april 2017 van 12:15 tot 18:00

Hoe taal en sociale cognitie coöperatie vormen: een Instituties workshop

De instituties die de basis van onze samenleving vormen - wetten, voorschriften, gebruiken, netwerken, organisaties, etc. - zijn niet alleen producten van de menselijke cultuur en geschiedenis. Ze worden ook gevormd door een aantal fundamentele vaardigheden en neigingen die ons allen, als leden van de ultra-coöperatieve soort Homo Sapiens, drijven. In deze workshop verkennen we twee cruciale kenmerken van de menselijke geest, die onze instituties vorm geven op micro-, meso- en macroniveau: taal en sociale cognitie.

Voor meer informatie en het programma, bezoek onze Engelse pagina

Begindatum en -tijd
6 april 2017 12:15
Einddatum en -tijd
6 april 2017 18:00