8 januari 2015 van 16:15 tot 18:00

Hoe schadelijk is fijn stof?

Wereldwijd staat fijn stof in de top tien van factoren die onze gezondheid negatief beïnvloeden. Maaike Steenhof onderzocht de gezondheidseffecten van fijn stof afkomstig van verschillende bronnen van luchtverontreiniging. Het biologische werkingsmechanisme is nog niet precies bekend. Wel zijn er sterke aanwijzingen dat de schadelijke werking wordt veroorzaakt door een overschot aan zuurstofradicalen. Dit zijn schadelijke moleculen die ontstaan door een interactie tussen ingeademde deeltjes en zuurstof in de longen.

Maaike Steenhof keek naar de capaciteit van deeltjes om zuurstofradicalen te maken (het oxidatief potentiaal). De promovenda onderzocht of dit oxidatief potentiaal wellicht een betere voorspeller is van acute ontstekingseffecten dan de massa van de totale hoeveelheid deeltjes.

Voor haar onderzoek verzamelde Steenhof fijn stof op acht verschillende locaties in Nederland: in een ondergronds treinstation, nabij drie wegen voor (vracht)auto’s en één voor (vracht)schepen, nabij een staalfabriek, bij een veehouderij en in een stadstuin. In het laboratorium onderzocht ze de chemische samenstelling, het oxidatief potentiaal en de ontstekingseffecten. Vervolgens werden gezonde vrijwilligers blootgesteld aan luchtverontreiniging op vijf van de acht locaties.

Uit het laboratoriumonderzoek van de promovendus bleek dat fijn stof zorgde voor ontstekingsreacties. Ook in het bloed en de luchtwegen van de vrijwilligers werd een toename van ontstekingsstoffen gemeten. Deze effecten hingen het sterkst samen met verschillende componenten van luchtverontreiniging (zoals organisch koolstof, endotoxine en het gas stikstofdioxide). Zowel het oxidatief potentiaal als de deeltjesmassa bleken geen betere voorspellers te zijn van acute effecten dan de afzonderlijke bestanddelen. De resultaten van dit onderzoek onderstrepen het belang van grenswaarden voor individuele fijn stof-componenten in de Europese luchtkwaliteitregelgeving.

Begindatum en -tijd
8 januari 2015 16:15
Einddatum en -tijd
8 januari 2015 18:00
Promovendus
Maaike Steenhof
Proefschrift
Air pollution: what matters most? Physical, chemical and oxidative properties of air pollution components related to toxic effects
Promotor(es)
Prof.dr.ir. B. BrunekreefProf.dr. F.R. Cassee
Co-promotor(es)
Dr. R.H.H. PietersDr. I. Gosens