11 oktober 2019 van 14:30 tot 15:30

Hoe kan het zelfregulerend leren van studenten in open online onderwijs worden ondersteund?

Steeds meer onderwijs wordt online aangeboden, bijvoorbeeld in de vorm van massive open online courses (MOOCs). Deelnemers aan MOOCs zijn vrij om te studeren waar en wanneer ze willen. De autonomie die studenten wordt geboden doet een groot beroep op het vermogen tot zelfregulerend leren. Dit betekent dat studenten actief keuzes moeten maken over hun leerproces om succesvol te zijn. Het is echter bekend dat veel studenten hier moeite mee hebben. Daarom is in het proefschrift van Renée Jansen onderzocht hoe het zelfregulerend leren van studenten in open online onderwijs kan worden ondersteund.

Jansen heeft eerst een overzicht gemaakt van manieren om zelfregulatie in het hoger onderwijs te ondersteunen. Met deze review heeft ze laten zien dat zelfregulatie-interventies die succesvol zijn in het verbeteren van zelfregulatie niet per se een positief effect hebben op leerprestaties en andersom. Daarna is deelnemers in MOOCs ondersteuning aangeboden in de vorm van korte instructievideo’s over zelfregulatie. De resultaten lieten zien dat de zelfregulatie van studenten werd versterkt, net als de mate waarin studenten de MOOC afrondden. 

Meten van zelfregulerend leren

Daarnaast heeft Jansen in haar proefschrift doorlopend aandacht voor het accuraat meten van zelfregulerend leren. Jansen: “Dit is noodzakelijk omdat zelfregulerend leren zich voornamelijk in de hoofden van studenten afspeelt. In mijn proefschrift zijn nieuwe methodes ontwikkeld om zelfregulerend leren in open online onderwijs beter in kaart te brengen. Tezamen bieden de resultaten van dit onderzoek belangrijke handvatten voor verder onderzoek naar de zelfregulatie van studenten in open online onderwijs, met als uiteindelijk doel het bieden van adequate ondersteuning op maat.”

Begindatum en -tijd
11 oktober 2019 14:30
Einddatum en -tijd
11 oktober 2019 15:30
Promotor(es)
prof. dr. L. Kester
Co-promotor(es)
dr. J.J.H.M. Janssendr. A. Van Leeuwen