23 februari 2018 van 16:15 tot 17:45

Hoe kan de mensheid minder water, voedsel en energie gaan gebruiken?

In de afgelopen 40 jaar is het gebruik van water, voedsel en energie enorm toegenomen wereldwijd. De drijvende krachten hierachter zijn bevolkingsgroei en inkomensgroei. Het probleem is dat het toenemende grondstofgebruik steeds meer schade veroorzaakt aan de natuur. Er zijn nu zoveel plant- en diersoorten met uitsterven bedreigd, dat wetenschappers het al hebben over de "zesde massale uitstervingsgolf". Dus net zo ingrijpend als het uitsterven van de dinosaurussen, maar dan door de mens veroorzaakt.

David Bijl onderzocht hoe het gebruik van water, voedsel en energie zich in de toekomst zou kunnen ontwikkelen. Daarvoor heeft hij nieuwe rekenmodellen ontwikkeld en die gekoppeld aan bestaande modellen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Hierbij vroeg hij zich af of het gebruik van grondstoffen nog verder gaat toenemen? Hoe hangen vraag en aanbod van water, voedsel en energie met elkaar samen? En wat kunnen we doen om de vraag naar grondstoffen te verminderen? Welke rol speelt (inkomens-)ongelijkheid in dit alles?

Bijl concludeert dat er voor water voldoende mogelijkheden zijn voor efficiëntieverbetering, maar er is wel overheidsbeleid nodig en in ontwikkelingslanden moeten flink investeren. Voor voedsel blijkt het vooral heel effectief om minder vlees en melkproducten te eten. Het tegengaan van voedselverspilling is ook belangrijk, maar heeft veel minder effect op het totaalplaatje. Verder denkt hij dat als we niet veel méér doen voor de armste en kwetsbaarste mensen wereldwijd, er in 2050 nog steeds een kwart miljard mensen zijn met honger.

Begindatum en -tijd
23 februari 2018 16:15
Einddatum en -tijd
23 februari 2018 17:45
Promovendus
David Bijl