27 september 2019 van 14:30 tot 17:15

Round Table discussie met Keir Reeves

Hoe een Geschiedenisdepartement kan inspelen op regionale uitdagingen en kansen

Prof. dr. Keir Reeves. Bron: YouTube (still)
Prof. dr. Keir Reeves. Bron: YouTube (still)

Op 27 september organiseren het Centre for the Humanities en het Erfgoed en Publieksgeschiedenis Lab een Round Table discussie met prof. Keir Reeves (Federation University Australia), Visiting Fellow van het Centre for the Humanities. Over geschiedenis en regionale ontwikkeling: Hoe een Geschiedenisdepartement academisch onderzoek, publieke belanghebbenden, regionale uitdagingen en cultureel erfgoed kan integreren.

Aan de hand van casestud's uit Australië en daarbuiten, waarin de interactie tussen belanghebbenden uit de gemeenschap, overheidsmedewerkers, academici en erfgoedbeoefenaars wordt belicht, zal deze lezing ingaan op hoe de geschiedenis en de bijbehorende erfgoedtoepassingen een belangrijke drijvende kracht zijn achter regionale identiteit en ontwikkeling.

Regionale uitdagingen en kansen

Reeves zal specifiek de rol belichten die een geschiedenisafdeling kan spelen in het aanpakken van regionale uitdagingen en kansen. Deze lezing zal ook de rol van historische verhalen in het cultuurtoerisme bespreken, dat de basis vormt voor veel regionale ontwikkeling wereldwijd.

Ballarat Gold Fields case study

Centraal staat de Ballarat Gold Fields case study, een project waarbij academisch cultuurhistorisch onderzoek zich richtte op regionale uitdagingen door middel van lokale, regionale, nationale en internationale samenwerking. De lezing wordt gevolgd door een discussie over de academische en maatschappelijke mogelijkheden van samenwerking met regionale instellingen. We zullen bespreken hoe academisch-historische afdelingen kunnen reageren op lokale maatschappelijke uitdagingen en hoe academisch onderzoek regionaal kan worden ingebed, en hoe academisch onderzoek kan worden ingebed in de samenwerking met lokale instellingen (met behoud van internationale relevantie).
 

Begindatum en -tijd
27 september 2019 14:30
Einddatum en -tijd
27 september 2019 17:15
Entree
Gratis entree