7 mei 2018 van 13:30 tot 15:00

Promotie Haorang Yang

High-Speed Railway networks

Uit het onderzoek van Haorang Yang bleek dat het gebruik van verschillende typen datasets leidt tot verschillen in configuraties van urbane netwerken in HSR-netwerken. Ook laten HSR-netwerken en luchtvaartnetwerken belangrijke verschillen zien in configuratie van urbane netwerken. Daarnaast Yangs werpt onderzoek een nieuw licht op de implicaties van HSR-netwerkbeleid voor ruimtelijke planning in China.

China’s hogesnelheidsnetwerken (High-Speed Railway networks; HSR) hebben zich de laatste decennia in combinatie met een snelle urbanisatie sterk ontwikkeld. Daarnaast draagt de toekomstige integratie tussen Europa en Azië in het licht van het Belt and Road Initiative bij aan de urgentie van HSR-ontwikkeling in China. 

HSR-netwerken vertonen sterke interacties met onderdelen van urbane netwerken, voor diverse functionele activiteiten. Drie dimensies van deze interactie tussen HSR-netwerken en urbane netwerken staan centraal in deze dissertatie: 1) de configuratie van urbane netwerken in HSR-netwerken; 2) de interactieve relaties tussen HSR en andere vormen van hogesnelheidsverbindingen (in het bijzonder luchtvaart) en 3) intrastedelijke trips van en naar HSR-locaties in urbane gebieden.

De dissertatie van Yang heeft drie belangrijke theoretische implicaties. Ten eerste, het gebruik van verschillende typen datasets leidt tot verschillen in configuraties van urbane netwerken in HSR-netwerken. In het bijzonder data gebaseerd op dienstregelingen van treinen versus data van werkelijke passagiersstromen laten deze effecten zien. 

Ten tweede, HSR-netwerken en luchtvaartnetwerken laten belangrijke verschillen zien in configuratie van urbane netwerken. Ook de competitie tussen hogesnelheidslijnen en luchtvaartconnecties is belangrijk in dit opzicht. En ten derde, HSR reizigers vertonen wat betreft hun intrastedelijke reisgedrag andere karakteristieken in vergelijking met conventionele openbaarvervoerreizigers.

Yangs onderzoek werpt ook een nieuw licht op de implicaties van HSR-netwerkbeleid voor ruimtelijke planning in China. Hierbij is bijvoorbeeld de integratie van de Pearl River Delta met de meer westelijk gelegen regio’s van belang, maar ook de verschillende strategieën die er bestaan om HSR-verbindingen zo optimaal mogelijk te organiseren ten opzichte van de luchtvaart. Ten slotte geeft Yang beleidssuggesties om voor- en natransport rond HSR-stationslocaties beter te laten aansluiten op conventioneel openbaar vervoer.
 

Begindatum en -tijd
7 mei 2018 13:30
Einddatum en -tijd
7 mei 2018 15:00
Promotor(es)
Prof. dr. Martin Dijst
Co-promotor(es)
Dr. Patrick Witte