28 mei 2018 van 10:30 tot 11:30

Promotie G. van Dijk

Het opleiden van taalbewuste docenten natuurkunde, scheikunde en techniek: een ontwerpgericht onderzoek

Begindatum en -tijd
28 mei 2018 10:30
Einddatum en -tijd
28 mei 2018 11:30
Promovendus
G.T. van Dijk
Proefschrift
Het opleiden van taalbewuste docenten natuurkunde, scheikunde en techniek: een ontwerpgericht onderzoek
Promotor(es)
prof. dr. H.M.C. Eijkelhofprof. dr. M. Hajerprof. dr. W. Kuiper