5 februari 2018 van 10:30 tot 11:30

Promotie Arjan de Kok

Het Nieuwe Werken pakt positief uit, als…

Arjan de Kok onderzocht de effecten van de invoering van Het Nieuwe Werken (HNW) op medewerkers en organisaties. Hiervoor combineerde hij een langlopende studie onder medewerkers die met HNW te maken kregen met een breed onderzoek onder ruim duizend respondenten. De meeste medewerkers blijken tevreden met hun nieuwe werkomgeving en kunnen hierin goed functioneren. Aandachtspunten zijn er echter ook, zoals de negatieve beleving van het verlies van de eigen werkplek en de complexe balans tussen informatiebeveiliging en mobiel werken.

Het Nieuwe Werken (HNW) is het plaats- en tijdsonafhankelijk kunnen werken in een flexibele werksetting. De invoering HNW rust op drie samenhangende pijlers: de nieuwe werkomgeving (Bricks), het gebruik van IT en mobiel werken (Bytes), en resultaatgericht werken en work-life balance (Behavior).

Uit het onderzoek van De Kok blijkt dat HNW een significant positief effect heeft op de werknemersbetrokkenheid en uiteindelijk het presteren van de organisatie. Zelf kunnen kiezen met welk device je werkt, versterkt dit positieve effect. Wanneer hiervoor de juiste maatregelen getroffen zijn, hoeft dit niet ten koste te gaan van de bescherming van de organisatie-informatie.

Doordat medewerkers mobieler zijn, verandert wel de manier van kennisdelen. Communicatie verloopt minder vaak face-to-face en meer virtueel. Kennis wordt ook minder vaak (expliciet) gedocumenteerd. Dit brengt het risico met zich mee dat er belangrijke kennis verloren gaat.

Voor de negatieve beleving van het verlies van een eigen werkplek verwijst De Kok naar de uitkomsten van Deens onderzoek. Veel medewerkers gaven hierin aan dat zij de hele werkdag geconcentreerd moeten kunnen werken om productief te zijn, en dat de nieuwe flexibele kantoorinrichting dit niet mogelijk maakt. Hun perceptie van hoelang zij geconcentreerd achter hun bureau werken, bleek echter meer dan 50 procent af te wijken van de werkelijkheid. “Hieruit blijkt dat medewerkers zich wel moeten kunnen terugtrekken op een concentratieplek, maar minder vaak en voor een kortere periode dan ze denken dat nodig is”, aldus De Kok.

De Kok concludeert dat potentieel de meeste winst van HNW zit in het resultaatgericht kunnen werken en niet zozeer in de inrichting van het nieuwe kantoor of de mobiele IT. Hierbij kan de noodzakelijke informatiebeveiliging wel een contraproductief effect hebben, wat organisaties voor een complexe balans plaatst van mobiel werken versus informatiebeveiliging.

Lees ook de blogs van Arjan de Kok over zijn promotieonderzoek.

Begindatum en -tijd
5 februari 2018 10:30
Einddatum en -tijd
5 februari 2018 11:30
Promovendus
A. (Arjan) de Kok
Proefschrift
The New Way of Working: An Empirical Assessment of Organizational and Technological Effects
Promotor(es)
prof.dr. S. Brinkkemperprof.dr.ir. R.W. Helms