23 april 2018 van 16:15 tot 17:15

Promotie Michael Dumbacher

Het doel van ons onderzoek is een beter inzicht te verkrijgen in het moleculaire mechanisme van de ziekte van Alzheimer.

Neuronale degeneratie in de ziekte van Alzheimer heeft als belangrijke onderliggende oorzaak een verstoorde  signalering in- en tussen neuronen. Dit betekent dat therapieën welke gericht zijn op het normaliseren van verstoorde signalering potentieel hebben voor het behandelen van de aandoening. Om dit te realiseren hebben wij een hoge-doorvoer test ontwikkeld die belangrijke aspecten van ontspoorde signalering in ziekte van Alzheimer nabootst. Dit model systeem hebben we vervolgens gebruikt om een nieuwe chemische klasse (REM) te ontdekken die effectief de signalering, zoals aanwezig in ziekte van Alzheimer neuronen normaliseert, en als gevolg daarvan neuroprotectieve eigenschappen heeft. In een volgende fase hebben we gebruikmakend van verschillende in-vitro en in-vivo modellen het mechanisme ontrafeld welk onderliggend is aan de neuroprotectieve  eigenschappen van REM. REM bleek de activiteit een transporteiwit te beïnvloeden dat instaat voor de subcellulaire localisatie van een GTPase. Dit resulteerde in het normaliseren van signaleringsprocessen die instaan voor neuronale hyperactiviteit hetgeen toxisch is voor neuronen.  Bovendien verbeterde REM de cognitieve prestaties van een humaan transgeen diermodel voor ziekte van Alzheimer. Dus REM is neuroprotectief omdat het de ontspoorde signalering routes in neuronen van  patienten met ziekte van Alzheimer normliseert en vormt daarmee de basis voor het ontwikkelen van een beloftevolle therapie.

Begindatum en -tijd
23 april 2018 16:15
Einddatum en -tijd
23 april 2018 17:15
Promovendus
M. Dumbacher
Proefschrift
Mechanisms of Neurodegeneration - towards a cure for Alzheimer's disease
Promotor(es)
prof. dr. C.C. Hoogenraad
Co-promotor(es)
dr. G.G. Griffioen