13 februari 2019 van 14:30 tot 15:30

Promotie Michiel Baatsen

Het Broeikas Klimaat Tijdens het Midden tot Laat Eoceen: Simulaties met het CESM 1.0.5

Het Midden tot Laat Eoceen (~ 42 tot 34 miljoen jaar geleden) werd gekenmerkt door een extreem broeikas klimaat, waarin de poolgebieden nagenoeg ijsvrij waren en de vegetatie op aarde overheersend subtropisch tot tropisch was. Met gebruik van nieuwe geografische reconstructies en voldoende modelresolutie kan dit bijzondere klimaat succesvol gesimuleerd worden, in overeenstemming met de nieuwste beschikbare klimatologische indicaties.

Een belangrijk aspect is het beperkte contrast tussen lage en hoge breedtes in vergelijking met nu, iets wat voorheen een moeilijke taak is gebleken voor klimaatmodellen. Een verhoogde gevoeligheid van de poolgebieden de globale opwarming bij verhoogde broeikasgas concentraties lijken universeel, maar de hiervoor verantwoordelijke processen zijn afhankelijk van de achtergrondtoestand. De warmte op hoge breedtes wordt vooral in stand gehouden door een aangepaste stralingsbalans, als gevolg van een aangepaste geografie, landbedekking en atmosferische samenstelling. De circulatiepatronen vertonen meerdere stabiele evenwichten, die kunnen leiden tot een versterkte en soms verrassende regionale respons op een externe forcering. Op Antarctica heerst een warm en nat moessonklimaat dat de aanwezige vegetatie helpt te verklaren, maar de vorming van een continentale ijskap aan het einde van het Eoceen bemoeilijkt.

Begindatum en -tijd
13 februari 2019 14:30
Einddatum en -tijd
13 februari 2019 15:30
Promovendus
M.L.J. Baatsen
Proefschrift
The Middle to Late Eocene Greenhouse Climate
Promotor(es)
prof.dr.ir. H.A. Dijkstra
Co-promotor(es)
dr. A.S. von der Heydt
Meer informatie
Proefschrift