Hernoeming grote collegezaal USBO tot Paul Verweel zaal

tot
Paul Verweel

Op 24 april 2018 overleed Prof. Paul Verweel (1951-2018) op 66-jarige leeftijd. Paul was de oprichter van twee markante instituten aan de Universiteit Utrecht.

In 1987 richtte hij samen met Prof. Philip Idenburg het Centrum voor Beleid en Management (CBM) op. Het CBM was het eerste instituut aan de Universiteit Utrecht waar de tot dan toe versnipperde kennis rond organisatie- en beleidsvraagstukken werden gebundeld in onderwijs en onderzoek én het eerste post-academische onderwijs van de Universiteit Utrecht ontstond.

In 2000 ging het CBM op in het huidige departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO), dat Paul oprichtte samen met Prof. Mark Bovens en Prof. Albert Koers. USBO ontwikkelde succesvolle bachelor- en masteropleidingen B&O en een krachtig en gewaardeerd onderzoeksprogramma. Kern van het USBO onderwijs vormde de kleinschalige opzet en aandacht voor vaardigheden van de studenten. Het onderzoeksprogramma is ontwikkeld in voortdurende wisselwerking met partners in de samenleving.
Het post-academisch onderwijs en de adviesopdrachten werden verder uitgebouwd tot succesvolle velden binnen het instituut.

Paul is gedurende zijn leven van grote betekenis geweest voor talloze maatschappelijke initiatieven. Hij zag het als zijn roeping om wetenschap ten dienst te laten staan van concrete maatschappelijke vragen. Zijn kompas was voortdurend afgesteld op het bieden van kansen aan anderen. Hij stond bekend als een eigenzinnig bestuurder die bereid was om risico’s te nemen om zijn doelen te halen. Hij was enorm betrokken bij studenten en collega’s. Paul geloofde sterk in de kracht van onderwijs en genoot zelf enorm van lesgeven.

Juist daarom zijn we er van overtuigd dat het hernoemen van de collegezaal in de Paul Verweel-zaal een passend eerbetoon is aan deze Universiteit Utrecht collega die bij vele studenten, collega’s en oud-collega’s altijd een warm hart zal oproepen.

Op 23 mei zal er een feestelijke bijeenkomst plaatsvinden (alleen voor genodigden) om deze hernoeming te vieren.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd