15 juni 2018 van 16:15 tot 17:00

Promotie Sierk de Jong

Hernieuwbare vliegtuigbrandstoffen kunnen de CO2-uitstoot van vliegen verminderen

Sierk de Jong keek naar de klimaatwinst en de haalbaarheid van hernieuwbare vliegtuigbrandstoffen.

De mondiale CO2-uitstoot van de luchtvaartsector groeit naar verwachting met een factor 3,6 tot 6,2 tussen 2010 en 2050. Om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 °C, zoals afgesproken in de klimaatdoelen van Parijs, moet de uitstoot van broeikasgassen 40-70% verminderd moeten worden. De luchtvaarsector zal dus zijn steentje moeten bijdragen. De inzet van hernieuwbare vliegtuigbrandstoffen, vloeibare brandstoffen verkregen uit biomassa, is voorlopig het beste technologische alternatief voor de luchtvaart om de CO2-uitstoot te verminderen.

De klimaatwinst van hernieuwbare vliegtuigbrandstoffen is sterk afhankelijk van de productieketen en productiecontext, maar kan significant lager zijn dan fossiele vliegtuigbrandstoffen; zo behalen de meeste onderzochte productieketens een CO2-reductie van ten minste 70%. De grootschalige inzet van hernieuwbare vliegtuigbrandstoffen hangt vooral af van passende overheidsmaatregelen om de meerprijs van hernieuwbare vliegtuigbrandstoffen te dekken. 

Het kost ruim 10 miljard euro om in 2030 alle vliegtuigen vertrekkend uit de EU op 8% hernieuwbare vliegtuigbrandstoffen te laten vliegen. Dit komt neer op een paar euro per passagier en neutraliseert ruim 70% van de verwachte emissiegroei tot 2030. Hiervoor is het wel belangrijk dat nieuwe technologieën verder ontwikkeld worden om de productie van hernieuwbare vliegtuigbrandstoffen op te schalen en goedkoper te maken.

Begindatum en -tijd
15 juni 2018 16:15
Einddatum en -tijd
15 juni 2018 17:00
Promovendus
Sierk de Jong
Proefschrift
Green Horizons `- On the production costs, climate impact and future supply of renewable jet fuels
Promotor(es)
Prof. dr. Martin JungingerProf. dr André Faaij
Co-promotor(es)
Dr. Ric Hoefnagels