11 april 2018 van 09:15 tot 18:00

Groot Aanbestedingsrechtcongres: 'De stand van het aanbestedingsrecht: coherent kader of belemmering?'

Tweede Aanbestedingsrechtcongres van de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam onder leiding van prof. mr. Elisabetta Manunza en prof. mr. Chris Jansen.

Beter aanbesteden is hot. Professionalisering, maatschappelijk verantwoord inkopen, stimuleren van innovatie en toegang bieden aan het MKB: het zijn slechts enkele van de doelstellingen waar de overheidsinkoop op inzet. En dat allemaal binnen de kaders van de op 1 juli 2016 in werking getreden herziene Aanbestedingswet. Maar in hoeverre faciliteert het aanbestedingsrecht die doelstellingen eigenlijk? Wat deugt er wel en niet aan het juridisch kader en waar liggen kansen voor verbetering?

Prof. mr. Elisabetta Manunza en prof. mr. Chris Jansen organiseren op woensdag 11 april 2018 het tweede grote congres aan de Vrije Universiteit Amsterdam onder de titel ‘De stand van het aanbestedingsrecht: coherent kader of belemmering?’

Tijdens dit congres zal het aanbestedingsrecht anno 2018 stevig de maat worden genomen: in hoeverre schiet het als juridisch kader te kort, gegeven de uitdagingen waar de overheidsinkoop voor staat? En welke mogelijkheden biedt het huidige kader wél?

Het congres richt zich primair op een juridisch publiek, maar is ook goed toegankelijk voor inkoop- en aanbestedingsprofessionals met een niet-juridische achtergrond.

Meer informatie over het programma van het congres volgt binnenkort.

logo's uu vu
Dit congres is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam en wordt georganiseerd door de VU Law Academy.
Begindatum en -tijd
11 april 2018 09:15
Einddatum en -tijd
11 april 2018 18:00