24 januari 2020 van 20:00 tot 21:30

Grenzen van democratisch burgerschap. De ambigue erfenissen van de 18e eeuw

Ter gelegenheid van het verschijnen van The Citizenship Experiment, door dr. René Koekkoek (Politieke Geschiedenis), gaan verschillende deskundigen met elkaar in gesprek over de ambigue erfenissen die de laat achttiende-eeuwse revoluties hebben nagelaten – erfenissen waarmee hedendaagse democratieën nog steeds worstelen.

De burgerschapsidealen van de Atlantische revoluties van de late achttiende eeuw worden vaak beschreven in termen van de universele rechten van de mens, democratie, gelijkheid en politieke participatie. In The Citizenship Experiment betoogt Koekkoek dat na de zogenaamde Haïtiaanse Revolutie (1791-1804), een grootschalige slavenopstand op de Frans-Caraïbische plantagekolonie Saint-Domingue, en de Terreur in revolutionair Frankrijk (1793-94) het Amerikaanse, Franse en Nederlandse publiek afstand namen van een eerder gedeelde, Atlantische visie op revolutionair burgerschap. Zij zetten grote vraagtekens bij een overvloed aan burgerparticipatie en sloten iedereen van burgerschap uit die in hun ogen niet ‘verlicht’ en ‘beschaafd’ waren.

Burgerschapsidealen

Zijn de burgerschapsidealen van de Atlantische revoluties van de late achttiende eeuw nog inspirerend of relevant voor onze tijd? Hoe staat het ervoor met ‘de gelijke rechten van de mens en de burger’? Hoeveel burgerparticipatie is wenselijk in de politiek? En welke grenzen worden gesteld aan democratisch burgerschap, toen en nu?

Begindatum en -tijd
24 januari 2020 20:00
Einddatum en -tijd
24 januari 2020 21:30