17 oktober 2019 van 09:00 tot 13:00

Green Media: EcoPlay Symposium 2019

Eco Official Trailer

The Utrecht Center for Game Research houdt een symposium over EcoPlay, dat wil zeggen het gebruik van games en speelse interventies om milieukwesties te onderzoeken en te onderwijzen, een duurzamere levensstijl te faciliteren en sociale verandering te bevorderen.

 Meer informatie is beschikbaar in het Engels.

Begindatum en -tijd
17 oktober 2019 09:00
Einddatum en -tijd
17 oktober 2019 13:00
Entree
Free