12 juni 2019 van 12:45 tot 13:45

Promotie Jessi van der Hoeven

Gold based nanorods: tuning the structure for catalysis and sensing

In mijn proefschrift “Gouden nanostaafjes: het afstemmen van de structurele eigenschappen voor katalyse en spectroscopie” laat ik zien dat goud nanostaafjes een uitstekend model systeem zijn voor fundamenteel onderzoek met betrekking tot katalyse en plasmonics. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van het feit dat de vorm, grootte en kristalstructuur van de nanostaafjes zeer nauwkeurig in te stellen zijn. In mijn proefschrift laat ik zien dat we op unieke en nieuwe manieren met de structuur van deze nanostaafjes kunnen spelen.

Door eerst methodes te ontwikkelen om de atomaire structuur van de individuele mono- en bimetallische staafjes, bijvoorbeeld van core-shell naar volledig gelegeerd, en vervolgens ook de structuur van grotere assemblages van staafjes te controleren, waren we in staat om fundamentele vraagstukken aangaande de thermische stabiliteit, legeren, katalyse en zelforganisatie van mono- en bimetallische nanodeeltjes te beantwoorden.

Het werk dat beschreven staat in dit proefschrift is weliswaar fundamenteel, maar bevat wel degelijk belangrijke aanwijzingen om in de toekomst betere en schonere katalysatoren te maken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van bimetallische nanomaterialen, en om assemblages van nanodeeltjes te gebruiken voor de detectie van zeer kleine hoeveelheden moleculen.

Begindatum en -tijd
12 juni 2019 12:45
Einddatum en -tijd
12 juni 2019 13:45
Promovendus
J.E.S. van der Hoeven
Proefschrift
Gold based nanorods: tuning the structure for catalysis and sensing
Promotor(es)
prof.dr. P.E. de Jonghprof.dr. A. van Blaaderen